کلمه کاربری رمز عبور
مایلم هم اکنون عضو شوم رمز عبور را فراموش کرده ام
تعداد نمایش:1507
امتیاز: 1 2 3 4 5 6


بروزرسانی : دوشنبه 18 خرداد 1388
نويسنده : سید رضا سید جوادین   
استراتژی بازاریابی هوشمند

چکیده

به نظر می رسد که استراتژی های بازاریابی، از جمله استراتژی های مفید و کارساز برای خلق مزیت رقابتی پایدار باشند؛ هر چند که وجود سایر استراتژی های وظیفه ای نیز لازم می باشد. بنا بر یک رویکرد ترکیبی یکپارچه، سازمان ها می توانند استراتژی بازاریابی خود را بر مبنای قابلیت ها و توانمندی های داخلی و جایگاه خارجی (محیط و بازار) توسعه دهند.

در راستای پایداری مزیت رقابتی، استراتژی های بازاریابی دو نقش اساسی ایفا می کنند: (1) تشویق مشتریان به بازگشت (بر اساس دیدگاه بازار محور)، و (2) ایجاد شایستگی های متمایز از طریق دستیابی به VRIO (شامل چهار ویژگی: ارزشمند، کمیاب، غیر قابل تقلید، و قابل سازماندهی).

در محیط متلاطم امروز، سازمان ها باید دانش نوآورانه را به عنوان یک ورودی جدید (فراتر از قابلیت داخلی و جایگاه محیطی به عنوان ورودی های موجود) برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار و توسعه ی استراتژی بازاریابی هوشمند بپندارند.

در این مقاله به دنبال افزودن یک دیدگاه جدید به منظور توسعه ی استراتژی بازاریابی هستیم. بر اساس این دیدگاه، سازمان برای دستیابی به عملکرد عالی باید از طریق خلق و به کارگیری دانش نوآورانه، نسبت به توسعه ی استراتژی بازاریابی هوشمند اقدام و مزیت رقابتی خود را پایدار نماید.

 

 

کلمات کلیدی: دیدگاه منبع محور، دیدگاه بازار محور، دانش نوآورانه، مزیت رقابتی پایدار، استراتژی بازاریابی هوشمند

 

 

 

دریافت مقاله